PROFIVYSKY, s.r.o.

 
 
Naše firma se zaměřuje na rizikové kácení stromů, kácení stromů, frézování pařezů, údržbu dřevin rostoucích v obytných zónách měst a obcí, včetně parků, zámeckých zahrad a památkově chráněných objektů. Nedílnou součástí této práce je také kácení rizikově situovaných stromů - hustá zástavba, blízkost elektrického vedení, hřbitovy apod. Veškeré práce provádíme pomocí stromolezeckých technik, jen ve výjimečných případech za použití vysokozdvižné plošiny či jeřábu.
 
 
 
 
Likvidace odpadů
 
 
 
Zabýváme se arboristikou a péčí o dřeviny. Tuto činnost zajišťují kvalifikovaní arboristé, kteří jsou vyškoleni pro práci s motorovou pilou, mají osvědčení pro výškové práce a pravidelně absolvují školení.
 
 
 
 
 
 
 
Rizikové kácení stromů
 
 
 
Rizikové kácení stromů za pomocí stromolezecké techniky je kácení stromů všude tam, kde okolí nebo strom svými parametry neumožňuje složení celého stromu.
 
 
 
 
 
 
 
Likvidace odpadů
 
 
 
Součástí poskytovaných služeb je také ekologická likvidace veškerého dřevního odpadu, tzv. štěpkování. Pomocí štěpkovačů zpracováváme větve do průměru cca 15 cm.
 
 
 
 
 
 
 
Frézování pařezů
 
 
 
Odfrézování pařezu do potřebné úrovně. Pro frézování malých pařezů používáme ruční frézy značky Husqvarna SG 13, pro rozměrnější pařezy si najímáme silnější techniku.
 
 
 
 
 
 
 
Frézování pařezů
 
 
 
Vyčistíme Vám střechu či fasádu pomocí nejmodernější nanotechnologie. Kvalita zaručena.
 
 
 
 
 
 
 
 
Péče o stromy
 
 
 
Mezi ostatní výškové práce zahrnujeme nátěry stožáru VN a VVN, dále nátěry střech, montáže v těžce dostupných místech, čistění stropů, fasád atd., zednické úpravy apod.