Služby

 
 

Kácení stromů

 

Rizikové kácení stromů

Jedná se o postupné kácení stromu od vrcholu a spouštění odřezaných větví tak, aby nedošlo k poškození okolního majetku (hřbitovy, zástavby, blízkost el. vedení apod.).
Kácení provádíme horolezeckou technikou z lana nebo ve vyjimečných případech z mobilní plošiny.

Klasické kácení stromů

Provádíme také běžné kácení stromu, zejména při údržbě lesoparků nebo místech, kde je dostatek prostoru pro bezpečné pokácení.
 
 
 
 

Ošetřování dřevin řezem

 
Zabýváme se arboristikou a péčí o dřeviny. Tuto činnost zajišťují kvalifikovaní arboristé, kteří jsou vyškoleni pro práci s motorovou pilou, mají osvědčení pro výškové práce a pravidelně absolvují školení.

Tato činnost zahrnuje

 • ošetřování a řezy dřevin – výchovné, opravné, redukční, zdravotní, bezpečnostní, instalaci vazeb v koruně atd.
 • prořezávky ovocných dřevin, ovocných sadů
 • kácení ve ztížených podmínkách stromolezeckou technikou a s použitím plošin
 • mýcení porostů
 • likvidaci odpadu štěpkováním

Řezy zakládací


Založení koruny stromu
Tento řez provádíme většinou při výsadbě, nebyla-li ve školce kvalitně zapěstovaná koruna. Jedná se o citlivý a velmi důležitý řez, kterým výrazně ovlivňujeme budoucí růst a vývoj stromu.
Výchovný řez
Provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je dosáhnout charakteristického tvaru koruny typické pro daný taxon a přizpůsobit jeho velikost funkčním požadavkům stanoviště.

Řezy udržovací


Bezpečnostní řez

Znamená odstranění větví suchých, prasklých, zlomených či jinak poškozených, které svojí velikostí nebo umístěním přímo ohrožují provozní bezpečnost v blízkosti stromu. Tento řez je možné provádět v průběhu celého roku, neboť řeší aktuální riziko a odstraňuje na první pohled patrné nedostatky.
Zdravotní řez
Je nejčastějším typem řezu, kdy dochází k odstranění větví suchých, odumírajících, nemocných, rostoucích příliš blízko u sebe nebo se křížících, větví s vadou růstu, jako je vrostlá kůra apod. Za cíl si klade zabezpečit co nejdelší funkčnost stromu při udržení jeho vitality.
Redukční řez
Jedná se o kategorii více druhů řezů, jejichž výsledkem je redukce velikosti koruny stromu. Jsou to speciální řezy prováděné zejména z objektivních důvodů omezení velikosti koruny směrem k překážce (dům, nadzemní vodiče elektrického vedení apod.), zvýšení stability stromu, symetrizace koruny aj.
 
 
 
 

Frézování pařezů

 

Odfrézování pařezu do potřebné úrovně

Pro frézování malých pařezů používáme ruční frézy značky Husqvarna SG 13, pro rozměrnější pařezy si najímáme silnější techniku.

Kompletní odstranění pařezu

Ke kompletnímu odstraňování pařezů si najímáme těžkou techniku.
 
 
 
 

Likvidace odpadu

 

Ekologická likvidace dřevní hmoty - štěpkování


Součástí poskytovaných služeb je také ekologická likvidace veškerého dřevního odpadu, tzv.štěpkování.
Pomocí štěpkovačů zpracováváme větve do průměru cca 15 cm. V ceně štěpkování (800 kč/h) je zahrnut odvoz a likvidace dřevní štěpky.
Silnější dřevo zpracováváme na palivové dříví.
 
 
 
 

Výsadba

 

Výsadba


 • alejových, solitérních stromů a veřejné zeleně
 • zakládání břehových porostů
 • osazování hrází
 • ozeleňování a rekultivace parkových ploch
 • probírky - výběr a upřednostnění perspektivních dřevin
 
 
 
 

Výškové práce

 

Výškové práce


 • nátěry stožárů VN a VVN
 • nátěry střech
 • montáže v těžce dostupných místech
 • čištění stropů, fasád a rýn
 • zednické úpravy a opravy ve výškách
 
 
 
 

Ostatní práce

 

Ostatní práce


 • mytí fasád a střech
 • ošetření nanotechnologií
 • nátěry, ...